Welhavens vei 19, kontor og kombinasjonsbygg for mange ulike bedrifter

Ledaal Eiendom kjøpte en ferdig regulert tomt av Sandnes kommune. Tomten var regulert til kontor/næring. Vi utviklet et næringsbygg i tre etasjer pluss kjeller, hvor hver seksjon ble tilpasset hver enkelt kunde/bruker. Vi la vekt på fleksibilitet og tok hensyn til bruk og behov for hver enkelt seksjonseier. Seksjonseierne var småbedrifter med stor variasjon i sitt virke og aktivitet. Et spennende prosjekt hvor hver enkelt seksjonseier samarbeidet og som resulterte i et velfungerende næringssameie. Denne måten å oppføre et bygg på, ga den enkelte seksjonseier mulighet til momsfradrag i sitt eget momsregistrerte virke. Ledaal Eiendom, i samarbeid med Askeland Byggmester, sto for utvikling, prosjekt- og byggeledelse i en totalentreprise. I tillegg sto vi for salg og markedsføring. Arkitekt: Arkitektkontoret Vest, Sandnes.