Innseilingå, et boligprosjekt i bydelen Kalhammaren i Stavanger

Ledaal Eiendom AS har hatt prosjektledelsen for hele utviklingsprosessen av det flotte boligprosjektet “Innseilingå” i bydelen Kalhammaren i Stavanger. Helt i fra utarbeidelsen av en ny reguleringsplan,  et for -og skisseprosjekt, og frem til en godkjent rammetillatelse har vi hatt et godt samarbeid med byggherren i dette eiendomsprosjektet.

Området ble i perioden 2008 – 2014 om regulert fra industri (Henriksen Oljetransport) til bolig -og næringsareal i en ny reguleringsplan.

Prosjektet består av fem boligblokker med parkering og boder i u.etasjen. Lang kai/sjølinje i forkant av blokkene som samtidig fungerer som felles oppholdsareal for beboerne. Offentlig gang/sykkelvei inn til Stavanger sentrum.

Trinnvis utbygging utført i totalentreprise.

For mer info se www.innseilingå.no