Vi kan være interessert i eiendommen din.

          Ønsker du en verdivurdering?

Vi kjøper eiendommer og tomter med utviklingspotensial

Ta gjerne kontakt hvis du har en eiendom eller et prosjekt du vil vi skal se på, så avtaler vi et uforpliktende besøk. Ledaal Eiendom er for tiden på jakt etter eiendommer med utviklingspotensial. Som eiendomsutviklere med solid erfaring, og i samarbeid med arkitekt og entreprenør, kan vi tilby en rask vurdering av hvilke muligheter som finnes, og verdien på din eiendom.

Vi ser etter:

● Eneboligtomter som egner seg for fradeling – “eplehagetomter”

● Bebygde eiendommer med utviklingspotensiale

● Ubebygde tomter som kan egne seg for fremtidig boligutvikling

● Regulerte og uregulerte tomter som ikke er bygd ut

● Nærings-/industriområder som kan transformeres til boligområder

● Fremtidige tomter som ligger inne i kommuneplanens arealdel

● Eiendommer som grenser til LNF-områder

 

Kontaktskjema:


Kontakt oss for en eiendomsprat!