Vi søker boliger og tomter!

Ta gjerne kontakt hvis du har en eiendom eller et prosjekt du vil vi skal se på, så avtaler vi et uforpliktende besøk. Vi kan i samarbeid med deg utvikle din eiendom etter dine ønsker. Vi kjøper også alle typer eiendommer med utviklingsmuligheter til minimums markedspris.

Vi ser etter:

● Eneboligtomter som egner seg for fradeling – “eplehagetomter”

● Bebygde eiendommer med utviklingspotensiale

● Ubebygde tomter som kan egne seg for fremtidig boligutvikling

● Regulerte og uregulerte tomter som ikke er bygd ut

● Nærings-/industriområder som kan transformeres til boligområder

● Fremtidige tomter som ligger inne i kommuneplanens arealdel

● Eiendommer som grenser til LNF-områder

 

Kontaktskjema:


Kontakt oss for en eiendomsprat!