Er du usikker på verdien av din eiendom? Tenker du på om du kan øke verdien ved å videreutvikle din eiendom? Kanskje skille ut en tomt?

Økonomi er ofte en viktig faktor for at grunneier skal kunne avgjøre om en eiendom skal utvikles videre. En tidlig avklaring om hva som er gjennomførbart vil kunne gi god økonomi i et byggeprosjekt. I denne tidlige fasen av prosjektet kan vi bistå med:

-samlet verdivurdering i forhold til et fremtidig tenkt byggeprosjekt
-eiendom verditakst
-tomteverditakst
-økonomiske vurderinger i forhold til f.eks. en tomteutskilling
-investeringsanalyser i forhold til nybygg
-cashflowberegninger i forhold til salg/utleie
-vurdere muligheter for din eiendom i forhold til gjeldende reguleringsstatus med fokus på økonomi/fortjeneste.
-en eiendom har ALLTID en verdi før/etter en reguleringssak.